Værdigrundlag

         


Værdigrundlag


På Kragenæshus ser vi den gode stemning som grundlaget for den pædagogisk støttede udviklingsproces. Vi mennesker udvikler os bedst når vi føler os godt tilpas, respekteret og anerkendt for alt det vi er, kan og gerne vil. I mine drømme ligger nøglen til min stræben.
 På Kragenæshus tror vi på:


  • at unikke mennesker har ret til unikke muligheder


  • at mennesker er lige, - derfor skal vi behandles forskelligt.


  • at mennesker med forskellige liv og muligheder sammen kan skabe det gode liv.


  • at gensidig respekt skaber hele mennesker.


  • at mennesker der kan opføre sig ordentligt, gør det.


  • at tillid vindes gennem relation og venskab, og kun derigennem får du adgang til mine drømme,hvor nøglen til mit drive er gemt.


  • at den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at man holder noget af dets af dets liv i sin hånd. (Løgstrup)


  • at fællesskab mellem mennesker er en betingelse for dannelsen af et samfund og dannelsen af et individ. (Grundtvig)
Om sand hjælpekunst:

”At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, når han mener at kunne hjælpe en Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg kunne forstå mere end han - men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min Mere-forståen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gøre min Mere-forståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse.”  (Søren Kierkegaard)Kragenæshus Bosted og Daghøjskole, Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L, Telefon 22 89 54 14, Email: kragenaeshus@kragenaeshus.dk