Faglighed og metodik


Faglighed og metodik


På Kragenæshus ser vi den gode stemning som grundlaget for den pædagogisk støttede udviklingsproces.Vi mennesker udvikler os bedst når vi føler os godt tilpas, respekteret for den vi er, og anerkendt for alt det vi er og kan.


Vi har ressourcefokus i front, og jubler når vi fejler. For deri ligger værdifuld viden om hvad vi kan forbedre i fremtiden. Vi ser på udvikling- og læring udfra et Flow-teoretisk standpunkt og tilrettelægger hverdagen og den  pædagogiske støtte herpå. Relevante pædagogiske metoder og redskaber inddrages udfra de individuelle behov, som unikke mennesker har. Unikke mennesker har unikke måder at opleve verden på, og det væsentlige er at vi hver især oplever at blive mødt på grundlinien, hvor kompetencer og krav er tilsvarende og verden opleves sammenhængende og meningsfuld. Herfra kan vi begive os opad trinene i Maslows behovspyramide, og sammen fordybe os i, udforske og bevæge os, hen imod den nærmeste zone for udvikling. 


Personalegruppens ildsjæle byder velkommen til alle som vil være med til at skabe og udvikle Kragenæshus, som et hjerteligt, kvalitativt anderledes og højt fagligt funderet alternativ / supplement, der kan give mennesker med udviklingsforstyrrelser øgede muligheder for at leve forskellige liv, på lige fod med samfundets øvrige borgere. Vi følger med i den nyeste faglige udvikling, prioriterer vidensdeling og er dybt engagerede i at skabe udvikling sammen. Vi gør det vi siger og vi mener det vi gør. Og vi gør det fordi vi slet ikke kan lade være.

 

Hos os vil du møde en uhøjtidelig og dyb faglig tilgang, i et afbalanceret samarbejde mellem specialpædagogisk-, Steinerpædagogisk- og lærerfagligt personale, medhjælpere, frivillige og lokale samarbejdspartnere. Hvor relationer mellem mennesker, natur, kultur og det bebyggede miljø er det rum hvori der skabes udvikling, samfund og medborgerskab.   


         

Kragenæshus Bosted og Daghøjskole, Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L, Telefon 22 89 54 14, Email: kragenaeshus@kragenaeshus.dk