Daghøjskolen

Daghøjskolen


Små hold med få elever. Nærvær og gode venskaber. Særlig tilrettelagt undervisning. Individuel læringsstil.


Kragenæshus daghøjskole er for dig der kan profitere af samvær og læring, i et højskoleinspireret miljø. 

 

På Kragenæshus har man mulighed for at bo, leve og lære i et kreativt miljø, hvor nærvær, sundhed, natur, musik og mindfulness er en naturlig del af hverdagen.Vi prioriterer sund kost, motion og udendørsliv året rundt og har stor glæde af vores naturskønne beliggenhed. Vi ser mennesket før handicappet og har fokus på at styrke og udvikle den enkeltes ressourcer og sociale netværk.


I samarbejde mellem dig, din kommune og daghøjskolen tilrettelægger vi dit individuelle forløb, om du vil være bedst tjent med STU, praktik og/eller aktivitets og samværstilbud.Tilbuddet henvender sig særligt til unge med udviklingshæmning og anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har udfordringer ifht at præstere mødestabilitet i uddannelses/ beskæftigelsesforløb. På Kragenæshus tilbydes et sammenhængende helhedstilbud, hvor bo og beskæftigelses aktiviteterne er en integreret del af den daglige livsførelse. Derigennem gives eleven mulighed for, at indarbejde gode fremmøde vaner og rutiner, som den unge kan bære med sig i sit videre liv, under og efter opholdet på Kragenæshus. .DAGTILBUD §104
Daghøjskolen er et dagtilbud med højskoleinspireret undervisning. Åben mandag til fredag 9-15. Undervisningen skal tilgodese hver enkelt kursists/elevs individuelle behov i forhold til de faglige og personlige ressourcer og kompetencer.

STU
Uddannelsesplanen for det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb kan bestå af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder bo undervisning og praktik i virksomheder og institutioner. Indholdet skal fremme elevens evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et så selvstændigt og aktivt fritidsliv som muligt. Og er rettet mod at udvikle kompetencer til brug i uddannelses- og beskæftigelsessituationer.

Praktik:
Praktik i virksomheder og institutioner skal bibringe eleven relevant erfaring med arbejde og samarbejde, struktur og arbejdsforhold som de fungerer på en arbejdsplads, med henblik på at eleven udvikler sine personlige kompetencer for, at deltage i et aktivt voksenliv og øger sine muligheder for en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet.  


                                                                             

Ved indskrivning på Kragenæshus udarbejdes pædagogisk handleplan, i samarbejde mellem den enkelte beboer og dennes kontaktperson, med inddragelse af §141 handleplan, og evt. perspektiver fra eks. forældre/pårørende, sagsbehandler, jobcenter, UU-vejleder, o.lign. Handleplanen er en dynamisk aftale, hvormed vi løbende arbejder med at tilpasse delmål og indsatsprocesser til den aktuelle livssituation og funktionsevne, således at den forbliver et aktuelt relevant og positivt arbejdsredskab, for borger såvel som fagpersonale. 


Vi ser fællesskab mellem mennesker som en betingelse

for dannelsen af et samfund - og for dannelsen af et individ.

(Grundtvig)          

Kragenæshus Bosted og Daghøjskole, Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L, Telefon 22 89 54 14, Email: kragenaeshus@kragenaeshus.dk