Velkommen

         

IMG_2382
BBDC0AD5-7711-4EB6-961D-D2C87C8449FD
01F7EAB2-1046-446D-A08E-BC6976F3D360
C5DE049F-D22E-4C52-B8C1-C0B3714EC3D5
55D685DE-B5EA-45EC-B641-EAA589ADD374
68E21F8E-3C65-47EF-8721-939B34CBBCE5
3BBFC383-D9F8-4EB4-A7ED-A4A64289BED1
IMG_1828
20171117-093417_70D
IMG_1908
E74AE87E-C311-4FB5-AED0-BFA76A3FB1C9

Velkommen til Kragenæshus

Fællesskab - Gensidig Respekt - LivsglædeKragenæshus vil gerne være et tilbud for mennesker med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som kan profitere af et nært sammenhængende helhedstilbud med bosted, dagtilbud/STU og aflastning i et højskoleinspireret miljø.


Tilbuddet vil gerne henvende sig til unge med udviklingshæmning og anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse. På Kragenæshus tilbydes et sammenhængende helhedstilbud, hvor bo og beskæftigelses aktiviteterne er en integreret del af den daglige livsførelse. Derigennem gives eleven mulighed for, at indarbejde god fremmødestabilitet, vaner og rutiner, som den unge kan bære med sig i sit videre liv, efter opholdet på Kragenæshus. .


På Kragenæshus har du mulighed for at bo, leve og lære i et kreativt miljø, hvor nærvær, sundhed, natur, musik og mindfulness er en naturlig del af hverdagen. Vi prioriterer sund kost, motion og udendørsliv året rundt og har stor glæde af vores naturskønne beliggenhed.


Vi ser mennesket før handicappet og har fokus på at styrke og udvikle den enkeltes ressourcer og sociale netværk.I hverdagen på Kragenæshus vil du opleve at enhver pædagogisk aktivitet tager udgangspunkt i de 7 pejlemærker: forudsigelighed, genkendelighed, overskuelighed, synliggørelse, tydeliggørelse, troværdighed og kontinuitet. For at hverdagen kan opleves håndgribelig, håndterbar og meningsfuld. 


Beboergruppen er kendetegnet ved at have udpræget behov for pædagogisk støtte, hjælp og vejledning til almindelige dagligdags funktioner og livsførelse, samt udvikling og vedligehold af fysiske, sansemotoriske, kognitive, kommunikative og/eller sociale og adfærdsmæssige færdigheder. Der arbejdes ressourceorienteret med henblik på rehabilitering og inklusion.


Dagtilbuddet henvender sig til alle inden for målgruppen, der kan profitere af et højskoleinspireret miljø, eksterne borgere såvel som bostedets beboere.


STU eleven, er kendetegnet ved behov for at have sammenhængende STU og bolig. Den unge har ofte en baggrund med sociale-, følelses- og adfærdsmæssige udfordringer. Der arbejdes med afklaring, udvikling og vedligehold af den unges læringspotentiale og jobparathed, med sigte på at opnå større selvstændighed og erkendelse af egen livssituation og fremtidsperspektiv.


Kragenæshus har et sprudlende samarbejde med lokalmiljøet og der er mulighed for praktikpladser/jobtræning hos lokale erhvervsdrivende og foreninger.Ligeværd - Nærvær - Anerkendelse - Engagement -  


 

Bosted §107, Aflastning, Dagtilbud §104, Kollegie/Opholdssted §66 og STU


Hjemmesiden er pt. under opbygning, så kig snart forbi igen og se alt det nye spændende.


Vi har pt. ledige pladser, så ring og aftal besøg!Kig ind på vores facebookside: 
Kragenæshus Bosted og Daghøjskole, Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L, Telefon 22 89 54 14, Email: kragenaeshus@kragenaeshus.dk